Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterin nimi
Digitoimisto Aave Digital Oy:n asiakasrekisteri  

Rekisterinpitäjä
Digitoimisto Aave Digital Oy (2627786-8)

Osoite
Oravankatu 18 F, 67800 Kokkola 

Rekisterin pitämisen peruste

Digitoimisto Aave Digital Oy:n asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) suostumuksella tapahtuva Digitoimisto Aave Digital Oy:n palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. 

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. 

Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

  • Henkilötiedot 

  • Yhteystiedot 

  • Käyttötiedot 

  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot 

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Aave Digital Oy:n omissa rekistereissä. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä palvelun oston yhteydessä ja palvelua käytettäessä. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. 

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Aave Digital Oy, Oravankatu 18 F, 67800 Kokkola.  

Digitoimisto Aave Digital Oy:n yleiset osallistumis- ja kilpailusäännöt ja -ehdot 

– Pääsy kaikkiin Digitoimisto Aave Digital Oy:n kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä 

– Digitoimisto Aave Digital Oy:n tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu.  

– Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. 

– Digitoimisto Aave Digital Oy:n maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista mahdolliset palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta. 

– Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena. 

– Digitoimisto Aave Digital Oy:llä on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa. 

– Digitoimisto Aave Digital Oy kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Mikäli voittaja ei vastaa sähköpostiin siinä ilmoitetun ajan puitteissa (7pv) tai häntä ei puhelimitse tavoiteta, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.

– Digitoimisto Aave Digital Oy ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita. 

– Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon. 

– Digitoimisto Aave Digital Oy ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Digitoimisto Aave Digital Oy riippumattoista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput. 

– Digitoimisto Aave Digital Oy pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina. 

– Digitoimisto Aave Digital Oy noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia. 

HUHUU